سفارش تبلیغ
صبا
آنکه بیندیشد به بینش می رسد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 87 خرداد 3 , ساعت 1:10 عصر

گر چه مست وخرابم  جو شبهای دگر
بازکن ساقی در مینای دگر

امشب که در آنیم غنیمت شمریم

شاید ای جان نرسیم به فردای دگر

مست مستم مشکن قدر خود ایپنجه غم 

من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر

www.ttt.parsiblog.com

دوست عزیزنظر بده


پنج شنبه 87 خرداد 2 , ساعت 5:13 عصر

                                                         با یاد او

سوختم خاکسترم را باد برد  بهترین یارم مرا از یاد بورد .من که در حسرت یک نگاه ناز او یم من که اسیر این قلبم

چه کنم با تو سخن می گویم غزیزم ماندهام ذر این باتلاق جنون با اینکه هیچ نیومد کنار من با تنهای که بهترین رفیق  سازم بز آرام بزن از روزهای بودن او بزن تا این دل سر گسته آرام بگیر . کاشکی بدونه که از اشتباه قبلی او می سوزم

گویندکه  (تنهای بهترین رفیق است) دوست آشنای دور بنویس نظرت را تا شوم آرام شوم

                                     

                                                              دل شکسته


پنج شنبه 87 خرداد 2 , ساعت 5:13 عصر

                                                         با یاد او

سوختم خاکسترم را باد برد  بهترین یارم مرا از یاد بورد .من که در حسرت یک نگاه ناز او یم من که اسیر این قلبم

چه کنم با تو سخن می گویم غزیزم ماندهام ذر این باتلاق جنون با اینکه هیچ نیومد کنار من با تنهای که بهترین رفیق  سازم بز آرام بزن از روزهای بودن او بزن تا این دل سر گسته آرام بگیر . کاشکی بدونه که از اشتباه قبلی او می سوزم

گویندکه  (تنهای بهترین رفیق است) دوست آشنای دور بنویس نظرت را تا شوم آرام شوم

                                     

                                                              دل شکستهلیست کل یادداشت های این وبلاگ